Yabancı Gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu alım satım işlemlerinde zorunlu olarak talep edilen değerleme raporunun Lisanslı Değerleme Şirketleri vasıtasıyla düzenlenmesi