Her türlü özel ve resmi, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak, değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda analiz ve raporlama hizmeti.

 

DEĞERLEME KONULARIMIZ:

  • Konut, villa, rezidans
  • Arsa ve araziler
  • İşyerleri, bürolar Alışveriş merkezleri
  • Fabrika ve sanayi tesisleri
  • Sağlık Tesisleri
  • Akaryakıt İstasyonları
  • Oteller, Turizm Konaklama Tesisleri