Ortak Gayrimenkul Alınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Gayrimenkul satın almak için yeterli birikimi olmayan ya da küçük yatırımlar yapmak isteyenlere hitap eden ortak gayrimenkul, aynı zamanda hem yatırımcı hem de alıcı için pek çok farklı fırsatın doğması demek. Her Yönüyle Ortak Gayrimenkul Yaygın şekilde bilindiği gibi herhangi bir gayrimenkulün tapusu özel durumlar haricinde sadece tek bir kişiye ait olur. Ancak talep edildiği takdirde arsa veya konut fark etmeksizin bir gayrimenkulün tapusu birden çok kişi için de düzenlenebilir. Ortak gayrimenkul, birçok alıcı hak sahibi olduğu durumlarda zorunlu hale gelebildiği gibi miras durumlarında da gerekebilir fakat ortak gayrimenkul alan kişilerin kardeş, akraba, eş gibi bağlarının olması şart değil. Ortak gayrimenkulde, hak sahiplerinin aralarında anlaştıkları oranda hisseleri bulunur. Ortaklar sahip oldukları bu hisseleri devretme, haczettirme ve rehnetme haklarını ellerinde bulundurdukları gibi sahip oldukları hisse oranı kadar gayrimenkul üzerinde tasarruf da yapabilirler. Ek olarak bunları yapabilmek için diğer ortakların onayına ihtiyaç duyulmaz. Ortak Gayrimenkul Daha Çok Küçük Yatırımcı için Uygun Arsa ya da ev satın almak için yeterli birikime sahip değilseniz veya küçük yatırımlar yapmak istiyorsanız ortak gayrimenkul satın almak bu gibi durumlar için oldukça avantaj sağlayan bir yöntem. Ayrıca paydaşların sahip oldukları hisseler üzerinde diğerlerinin onayına ihtiyaç duymadan birçok işlemi gerçekleştirebiliyor olmaları da artı bir değer. Türkiye'de en çok arsa alımlarında tercih edilen ortak gayrimenkul yöntemi, aynı zamanda hissenizi satmak istediğinizde diğer ortaklara ön alım hakkı tanır. Böylece elinizdeki hisseyi ortaklarınız dışındaki birine satabileceğiniz gibi talep ettikleri takdirde diğer ortaklara da satabilirsiniz. Ortak Gayrimenkul Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Ortak gayrimenkul satın alabilmek için tüm paydaşların birikimi yeterli düzeyde ise ortak tapunun düzenlenebilmesi adına Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne başvuru yapmak yeterli. Ancak kredi ile ortak gayrimenkul satın alabilmek için öncelikle her ortağın kendi hesabını açtırması gerekir. Ayrıca tüm ortaklar için ayrı değerlendirme yapan bankanın kredi verebilmesi için herkesin kredi notunun uygun olması ilk şart.  Ortak sayısı ikiden fazlaysa ve arada akrabalık bağı yoksa kredi onayı almak zorlaşabilir. Paydaşlardan herhangi biri krediye uygun bulunmadığı takdirde ortak gayrimenkul için işlem yapılamadığı gibi her paydaş için farklı hesap ve kredi açılsa da herhangi bir borç durumunda tüm ortaklar sorumlu olur.