Enerji Kimlik Belgesi

Gelişmekte olan ülkelerde sürekli kanun ve yönetmelikler değişmektedir. Üretim ve tüketimin belirli bir standartlar çerçevesinde yapılması ile dayanım, dayanıklılık ve kalitenin artması ve buna bağlı olarak ülke ekonomisinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’de hızla gelişmekte olan bir ülke olması sebebiyle yönetmelikleri ve standartları değişen bir ülkedir. Çoğu kullanılan standartlar Avrupa ve Amerika’dan örnek alınmıştır. Hatta Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde ülkemizde son 20 yılda elliyi aşkın uygulama konulmuştur.

İnşaat, sağlık, gıda, otomotiv gibi sektörler değişimin en çok uygulandığı sektörlerdir. İnşaat sektöründeki uygulamaları ele alırsak; yapı denetim yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği, yeni yapılan binalarda Enerji sınıfı yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Enerji Türkiye’nin en önemli sorularından birisi olması sebebiyle üzerine çok düşülen bir alandır. Enerji verimliliği anlamında mantolama, pvc pencere, ısıcam, çatı yalıtımı, merkezi sistem kombi, yoğuşmalı kombi kullanımı tüketim israfını engellemek amaçlanmaktadır.

Ancak eski yapılar için hiçbir zorunluluk yoktur. Binası eski olup da yalıtım yaptıranlarda oldu yaptırmayanlarda. Isı yalıtımı yaptıranların ülke ekonomisine ve kendi cebine katkısı tartışılmaz bütünlüktedir. Yalıtım malzemesini fiyat farkından dolayı 3 cm Eps kullananlarda var 8 cm eps kullananlarda var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yalıtımı teşvik etmek enerji israfının önüne geçmek için 2007 yılında Enerji Verimliliği kanunu yönetmeliği çıkarmıştır. Bu yönetmelikte binaların enerji tüketiminin, yalıtımın ve sera gazı emisyonunun belirlenmesi amacıyla ekb belgesi alınması şartı getirilmiştir. Yönetmelikte belirtilen enerji kimlik belgesi ile her binaya bir enerji sınıfı verilecektir. Ekb belgesi düzenleme yetkisini mimar ve mühendislere vermiştir. Ekb uzmanı her mühendis yeni yapılan binalara bu belgeyi verebilir. Ancak eski binalarda bu belgeyi düzenleme yetkisi daha kapsamlı ve tecrübe isteyen bir inceleme yapıldığı için Enerji Verimliliği Danışmanlık firmalarına verilmiştir.

Enerji kimlik belgesi denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ayrıca belgesi olmayanlar evlerini satamayacak kiraya veremeyecektir.

EKB – Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar hali hazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

EKB Nasıl Alınır?

Yeni Binalar için için proje ve ruhsat fotokopisi

Mevcut Binalar için proje, ruhsat veya iskan, ekb beyannamesi gerekmektedir.

İstenilenlerin tarafımıza ulaşması ile enerji kimlik belgesi firmamızın mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.